Teenused

Staffer pakub usaldusväärset, paindlikku ja komplektset tööjõurendi teenust.

1. Kaardistame kliendi vajadused ja leiame nõuetele vastava tööjõu
2. Tagame tööjõu transpordi sihtriiki, majutuse, transpordi objektile ning vajadusel ka töö-ja turvarõivastuse
3. Katame kõik juriidilised küsimused kooskõlas sihtriigi ja tööjõu päritolumaa seadusandlusega

Usaldusväärus

Meile on oluline nii klientide kui töötajate rahulolu. Hindame töökaid ja oskustega inimesi kõrgelt ning teeme oma parima leidmaks igale tööle inimese, kellele töö pakub võimalust eneseteostuseks.  Nõnda saame oma klientidele garanteerida kompetentse ja alati motiveeritud personali.

Kõigi andmebaasis olevate renditööliste taust ja võimekus on enne kliendi juurde saatmist Stafferi poolt kontrollitud. Loomulikult on kõik juriidilised küsimused kooskõlas sihtriigi ja EU seadusandlustega.

Paindlikkus

Tänu mahukale ja pidevalt uuenevale andmebaasile  ja olemasolevale töötajate hulgale suudame leida sobiva personali väga kiiresti.  Samuti reageerime kiiresti soovile suurendada või vähendada renditööliste arvu. Vajadusel pakume lisaks mugavale täisteenusele ka võimalust osaleda aktiivselt töötajate värbamise ja valiku protsessis.

Komplektsus

Kliendi hooleks jääb vaid tööde juhatamine objektil - kõige muu eest on Staffer hoolitsenud. Organiseerime tööjõu transpordi sihtriiki, majutuse, korraldame transpordi objektile vajadusel ka töö-ja turvarõivastuse. Stafferi hooleks jääb ka kõik seadustega ettenähtud tööandja kohustused. Klient saab kõik personaliga seotud kulud ühel arvel ja tasub vaid teostatud tööde eest.

Nõnda aitame tõsta oma klientidel personalipoliitika paindlikkust ning säästa aega ja muid personaliga seotud ressursse.