Staffer erbjuder tillförlitliga, flexibla och kompetenta tjänster inom personaluthyrning.

1. Vi kartlägger kundens behov och hittar lämplig arbetskraft som motsvarar kundens krav.
2. Vi ansvarar för arbetstagarnas transport till destinationslandet, logi, transport till objektet och vid behov även arbets- och skyddskläder.
3. Vi tar hand om alla juridiska frågor i enlighet med lagstiftningen i destinationslandet och i arbetstagarnas hemland.

Tillförlitlighet

För oss är det viktigt att både kunder och arbetstagarna är nöjda. Vi värdesätter högt arbetsamma och kunniga människor och ger vårt bästa för att bemanna varje uppdrag med personer som ser arbetet som en möjlighet till självförverkligande. Så kan vi se till att våra kunder får en kompetent och alltid motiverad personal.

All hyrespersonals bakgrund och kompetens är noggrant kontrollerat av Staffer innan bemanning hos kunden sker. Självklart följer vi destinationslandets och EU:s lagar i alla juridiska frågor.

Flexibilitet

Tack vare vår omfattande och ständigt uppdaterade databas och ett stort antal arbetstagare kan vi hitta lämplig personal på mycket kort tid. Vi reagerar snabbt även på kundens önskemål att öka eller minska hyrespersonalens antal. Förutom en bekväm heltäckande service erbjuder vi kunden vid önskemål även möjlighet att själv aktivt delta i rekryterings- och urvalsprocessen.

Helhetslösningar

Kunden kan helt koncentrera sig på att driva arbetet på platsen – Staffer tar hand om allting annat. Vi ordnar transport av arbetskraften till destinationslandet, logi, transport till objektet och vid behov även arbets- och skyddskläder. Staffer ansvarar även för alla skyldigheter som åligger arbetsgivaren enligt lag. Kunden faktureras för alla personalkostnader på en faktura och behöver endast betala för utfört arbete.

Så hjälper vi våra kunder att vara mer flexibla i sin personalpolicy och spara tid och andra resurser i samband med personalen.