Våra största kunder:
Areva NP (OL3 kärnkraftverk, Finland)
Babcock Noell Nuclear GmbH (OL3 kärnkraftverk, Finland)
Franz Dietrich AG (OL3 kärnkraftverk, Finland)
Heitkamp BauHolding GmbH (OL3 kärnkraftverk, Finland)
Kraftanlagen München GmbH (OL3 kärnkraftverk, Finland)
Lemcon Oy (Helsingfors, Finland)
Norsk Bygg (Oslo, Norge)
RTK-Palvelu Oy (Rauma, Finland)
SIEMENS AG (OL3 kärnkraftverk, Finland)
Talvivaara Mining Company Plc (Talvivaara, Finland)