Staffer tilbyr pålitelig, fleksibel og omfattende utleie av arbeidskraft.

1. Vi kartlegger kundens behov og finner arbeidskraft som svarer til kravene
2. Vi sørger for transport av medarbeiderne til Norge, innkvartering, transport til arbeidsstedet og om nødvendig også arbeidsklær og verneutstyr
3. Vi dekker alle juridiske spørsmål i henhold til gjeldende lovgivning i Norge og medarbeidernes hjemland

Fagfolk med norskkunnskaper

At alle våre medarbeidere kan sine fag er en selvfølge. Det som skiller Staffer fra mange andre, er at de som sendes til Norge, skal ha gjennomgått norskkurs og bestått eksamen på minimum A1 Europa-rådets CEF-nivå. I tillegg skal de kunne gjøre seg forstått på engelsk!

Pålitelighet

For oss er det vesentlig at både våre kunder og våre medarbeidere er fornøyde. Vi verdsetter arbeidssomme og kompetente mennesker høyt. Til hver jobb forsøker vi å finne personer som gjennom arbeidet kan oppnå selvrealisering. På den måten vet vi at våre kunder får personell som alltid er kompetent og motivert.

Bakgrunnen og ferdighetene til alle kandidater i databasen vår er kontrollerte av Staffer før de sendes ut til kunden. Naturligvis er alle juridiske forhold i henhold til lovgivning i Norge og i EU.

Fleksibilitet

Takket være en stadig mer omfattende og hele tiden oppdatert database, er vi stand til å finne egnet personell svært raskt. Vi reagerer også kjapt på ditt ønske om å øke eller redusere antallet medarbeidere. Ved behov og ønske tilbyr vi våre kunder aktivt å delta i rekrutterings- og utvelgingsprosessen.

Fullstendighet

Det eneste kunden må gjøre, er å lede medarbeiderne på arbeidsplassen - alt annet sørger Staffer for. Vi organiserer transport av til Norge, innkvartering, transport til arbeidsstedet, og om nødvendig også arbeids- og verneklær. Staffer tar ansvar for alle lovpålagte forpliktelser en arbeidsgiver har. Kunden får alle kostnader samlet på én faktura og betaler kun for utført arbeid.

Slik bidrar vi til å øke fleksibiliteten i kundenes personalpolitikk og spare tid og andre ressurser knyttet til personalhåndteringen.